Tham gia đào tạo có các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế như ông Trần Xuân Huy - Trưởng Ban dự án chiến lược HDBank, nguyên Tổng Giám đốc Sacombank, cố vấn HĐQT VIB; ông Thái Văn Chuyện - Tổng Giám đốc tập đoàn Thành Thành Công (TTC), nguyên Tổng Giám đốc Sacomreal, Chủ tịch HĐQT BHS, GEC; ông Lê Đình Nguyên - Giám đốc chi nhánh Ngân hàng OCB; ông Hà Quang Tuyến - Phó Giám đốc Khối kinh doanh, phụ trách đào tạo Công ty PVISunlife, chuyên gia đào tạo cấp cao về kỹ năng cho các doanh nghiệp....

Các chức danh được đào tạo như: giao dịch viên ngân hàng, chuyên viên khách hàng cá nhân, chuyên viên khách hàng doanh nghiệp, chuyên viên chứng khoán, kế toán viên, chuyên viên marketing, chuyên viên hành chính nhân sự....

Khóa đào tạo, chuyển giao mô hình thực hành diễn ra từ ngày 27/7/2016 đến ngày 20/08/2016.

LỊCH GIẢNG CHUYỂN GIAO MÔ HÌNH THỰC HÀNH

Kính mời tất cả các cán bộ phòng ban, giảng viên các khoa quan tâm đến nghe giảng.