Căn cứ Thông báo số 42/TB-BGDĐT ngày 11/ 01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận năng lực khảo thí và cho phép Trường Đại học Vinh được tổ chức đào tạo, thi khảo sát và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo thang ngoại ngữ 6 bậc Khung tham chiếu châu Âu về ngôn ngữ (CEFR);

Căn cứ Công văn số 2338/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12/7/2016 và Công văn số 4113/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 23/8/2016 về việc giao nhiệm vụ tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin theo Thông tư 17/2016/TTLT/BGDĐT-BTTTT cho Trường Đại học Vinh;

Nhằm đáp ứng nhu cầu của cán bộ, viên chức, giáo viên và người học, Trường Đại học Vinh thông báo tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ và Ứng dụng Công nghệ thông tin cho các đối tượng người học có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thông tin cụ thể như sau:

1. Chứng chỉ Ngoại ngữ

TT

Cấp độ

Ôn tập 30 tiết

Ôn tập 45 tiết

1

Tiếng Anh bậc 1/cấp độ A1

2.000.000 đồng

2.500.000 đồng

2

Tiếng Anh bậc 2/cấp độ A2

2.500.000 đồng

3.000.000 đồng

3

Tiếng Anh bậc 3/cấp độ B1

3.500.000 đồng

4.000.000 đồng

4

Tiếng Anh bậc 4/cấp độ B2

6.500.000 đồng

7.000.000 đồng

5

Tiếng Anh bậc 5/cấp độ C1

7.000.000 đồng

7.500.000 đồng

(Kinh phí nêu trên đã bao gồm lệ phí ôn tập, dự thi và cấp chứng chỉ)

2. Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin

- Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 17/2016/TTLT/BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của liên bộ Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Thông tin & Truyền thông.

- Thời lượng ôn tập cho thí sinh có nhu cầu: 20 tiết

- Kinh phí ôn tập: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)

- Kinh phí dự thi và cấp chứng chỉ: 1.600.000 đồng (Một triệu sáu trăm nghìn đồng).

Mức kinh phí nêu trên (đối với chứng chỉ Ngoại ngữ và Ứng dụng Công nghệ thông tin ) được áp dụng từ ngày 20/9/2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập và thi

- Thời gian ôn tập và thi:

+ Ôn tập: Các ngày trong tuần theo nguyện vọng đăng ký của người học;

+ Thi: Vào các ngày thứ 7, Chủ nhật hàng tuần.

- Địa điểm ôn tập và thi: Trường Đại học Vinh, số 182, Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

4. Hình thức, địa điểm đăng ký

4.1. Đăng ký theo hình thức cá nhân:

- Người học có nhu cầu làm đơn theo mẫu, đăng ký và nạp kinh phí trực tiếp tại Trường Đại học Vinh.

4.2. Đăng ký theo hình thức tập thể

- Tập thể trường học, cơ sở giáo dục, cơ quan đăng ký kèm theo danh sách có xác nhận của đơn vị.

5. Liên hệ

Trung tâm Đào tạo liên tục, tầng 1, nhà A0, Trường Đại học Vinh, số 182, Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Điện thoại: 038.3733666. Trực tiếp: Bà Phạm Thị Quỳnh Như, CV TTĐTLT, Điện thoại: 0949.785557; Ông Ngô Đức Nhàn, Tổ trưởng Đào tạo - Tuyển sinh, TTĐTLT, Điện thoại: 0904.395625; Ông Nguyễn Thanh Sơn, CV Công nghệ thông tin, TTĐTLT, Điện thoại: 0983.799233.

Trường Đại học Vinh thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức, học viên, người học có nhu cầu, các cơ quan, trường học, cơ sở giáo dục được biết để liên hệ và đăng ký./.