1
Bạn cần hỗ trợ?
Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021
23:56 08/03/2016

Khởi nghiệp kinh doanh

Chương trình khởi nghiệp Doanh nghiệp

1.     Tên chương trình: Kỹ năng khởi nghiệp kinh doanh

2.     Số tiết: 60

3. Đối tượng học:

Cán bộ đang công tác tại các bộ phận quản lý doanh nghiệp hoặc bộ phận kinh doanh

- Học sinh, sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp các nghành khác nay có nhu cầu  trang bị kỹ năng khởi nghiệp

4.     Thời gian đào tạo: 2 tháng

5.     Điều kiện tiên quyết: Không

6.     Mục tiêu: Trang bị cho học viên việc hình thành kỹ năng vận dụng các kiến thức quản trị vào quá trình hoạt động thực tiễn. Đặc biệt xây dựng cho học viên kỹ năng soạn thảo kế hoạch kinh doanh, kỹ năng tái lập doanh nghiệp, kỹ năng cần thiết để tự mình khởi sự một lĩnh vực kinh doanh nào đó. Giúp người học dễ dàng thích ứng với môi trường kinh doanh hiện đại, cạnh tranh gay gắt như hiện nay.

8.     Mô tả vắn tắt nội dung: Chương trình cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản nhất về khởi nghiệp để làm cơ sở cho việc quá trình khởi sự kinh doanh Chương trình cung  cấp cho học viên các kỹ năng cần thiết để có thể tự mình khởi sự một lĩnh vực kinh doanh nào đó. Đồng thời nó cũng cung cấp các kiến thức cần thiết để tái lập doanh nghiệp khi cần thiết.

9.   Tài liệu học tập:

Giáo trình chính:

1.    PGS.TS. Nguyễn Ngọc Huyền, Giáo trình Khởi sự kinh doanh, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân., 2008.

Sách tham khảo

2. ILO, “Lập kế hoạch kinh doanh - sách hướng dẫn khởi sự doanh nghiệp và tăng cường khả năng kinh doanh- SIYB”,1998.

3. GS. TS Nguyễn Thành Độ, TS Nguyễn Ngọc Huyền, Quản trị kinh doanh, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, 2004.

4. http://www.vcci.com.vn

5. http://www.businessedge.com.vn

6. PGS. TS Ngô Kim Thanh, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, 2012.

10.     Nội dung chi tiết của học phần (bố trí theo thời gian cụ thể)

CHƯƠNG 1

Ý TƯỞNG KINH DOANH

1. 1. Đánh giá điểm mạnh, yếu của bản thân

1. 1.1. Nội dung cần đánh giá

1. 1.2. Phương pháp tiến hành

1. 2. Xác định cầu thị trường

1. 2.1. Cách làm

1. 2.2. Nội dung chủ yếu

1. 3. Xác định và lựa chọn ý tưởng kinh doanh

1. 3.1. Viễn cảnh tương lai cuộc sống bản thân

1.3.2. Mô tả ý tưởng kinh doanh

1.4. Mô tả bước đầu hoạt động kinh doanh

CHƯƠNG 2

SOẠN THẢO KẾ HOẠCH KINH DOANH

2. 1. Môi trường và ngành kinh doanh

2. 1.1. Khái niệm và phân loại kế hoạch kinh doanh

2. 1.2. Mục đích của việc soạn thảo kế hoạch kinh doanh

2. 1.3. Kết cấu điển hình của một bản kế hoạch kinh doanh

2. 2. Nội dung cơ bản của kế hoạch kinh doanh

2. 2.1. Trang bìa ngoài

2. 2.2. Mục lục

2.2.3. Tóm tắt

2.2.4. Phân tích ngành, khách hàng và đối thủ cạnh tranh

2.2.5. Mô tả công ty và sản phẩm

2.2.6. Kế hoạch Marketing

2.2.7. Kế hoạch sản xuất /tác nghiệp

2.2.8. Kế hoạch phát triển doanh nghiệp

2.2.9. Nhóm đồng sáng lập và điều hành doanh nghiệp

2.2.10. Các rủi ro chủ yếu và biện pháp đối phó

2.2.11. Kế hoạch tài chính

2.2.12. Các phụ lục

2. 3. Một số kỹ năng soạn thảo kế hoạch kinh doanh

3.1. Lưu ý về nội dung kế hoạch kinh doanh

3.2. Lưu ý về hình thức trình bày văn bản

3.3. Một số kỹ năng soạn thảo kế hoạch kinh doanh.

CHƯƠNG 3

QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH KINH DOANH

3. 1. Tạo lập doanh nghiệp

3.1.1. Lập kế hoạch hành động tạo lập doanh nghiệp

3.1.2. Lựa chọn hình thức tạo lập doanh nghiệp

3.1.3. Tạo lập doanh nghiệp theo hình thức đã lựa chọn

3.1.4. Mua lại công ty đang hoạt động

3.1.5. Nhượng quyền kinh doanh

3.2. Triển khai hoạt động kinh doanh.

3.2.1. Tổ chức bộ máy quản trị nhân sự

3.2.2. Thiết kế trụ sở và mua sắm trang thiết bị văn phòng

3.2.3. Thiết lập các mối quan hệ bán hàng

3.2.4. Quản trị các hoạt động kế toán và chi phí

CHƯƠNG 4

MARKETING VÀ QUẢN LÝ BÁN HÀNG

4.1. Tìm hiểu thị trường

4.2. Trò chơi Marketing hỗn hợp

4.3. Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

4.4. Lập kế hoạch Marketing

BỐ TRÍ THỜI GIAN

Hình thức tổ chức
dạy học

Nội dung

Ghi chú

Tuần 1

Lý thuyết, bài tập

1. Đánh giá điểm mạnh điểm yếu bản thân

1.1. Nội dung cần đánh giá

1.2. Phương pháp tiến hành

Tuần 2

Lý thuyết, Bài tập

2. Xác định cầu thị trường

2.1. Cách làm

2.2. Nội dung chủ yếu

3. Xác định và lựa chọn ý tưởng kinh doanh

3.1. Viễn cảnh tương lai cuộc sống bản thân

3.2. Mô tả ý tưởng kinh doanh

Tuần 3

Lý thuyết, Bài tập, Thi

2.1. Môi trường và ngành kinh doanh

2. 1.1. Khái niệm và phân loại kế hoạch kinh doanh

2.1.2. Mục đích của việc soạn thảo kế hoạch kinh doanh

2.1.3. Kết cấu điển hình của một bản kế hoạch kinh doanh

2.2. Nội dung cơ bản của kế hoạch kinh doanh

2.2.1. Trang bìa ngoài

2.2.2. Mục lục

2.2.3. Tóm tắt

Tuần 4

Lý thuyết, Bài tập

2.2.4. Phân tích ngành, khách hàng và đối thủ cạnh tranh

2.2.5. Mô tả công ty và sản phẩm

2.2.6. Kế hoạch Marketing

2.2.7. Kế hoạch sản xuất /tác nghiệp

2.2.8. Kế hoạch phát triển doanh nghiệp

- Thảo luận

Tuần 5

Lý thuyết, Bài tập

2.2.10. Các rủi ro chủ yếu và biện pháp đối phó

2.2.11. Kế hoạch tài chính

2.2.12. Các phụ lục

2. 3. Một số kỹ năng soạn thảo kế hoạch kinh doanh

3.1. Lưu ý về nội dung kế hoạch kinh doanh

3.2. Lưu ý về hình thức trình bày văn bản

3.3. Một số kỹ năng soạn thảo kế hoạch kinh doanh.

- Thảo luận

Tuần 6

Lý thuyết, Bài tập

3. 1. Tạo lập doanh nghiệp

3.1.1. Lập kế hoạch hành động tạo lập doanh nghiệp

3.1.2. Lựa chọn hình thức tạo lập doanh nghiệp

3.1.3. Tạo lập doanh nghiệp theo hình thức đã lựa chọn

3.1.4. Mua lại công ty đang hoạt động

3.1.5. Nhượng quyền kinh doanh

Tuần 7

Lý thuyết, Bài tập

3.2. Triển khai hoạt động kinh doanh.

3.2.1. Tổ chức bộ máy quản trị nhân sự

3.2.2. Thiết kế trụ sở và mua sắm trang thiết bị văn phòng

3.2.3. Thiết lập các mối quan hệ bán hàng

3.2.4. Quản trị các hoạt động kế toán và chi phí

- Thảo luận

Tuần 8

Lý thuyết, Bài tập, Thi

Ôn tập toàn bộ chương trình

Bài tập

Thi kết thúc

Tin tức liên quan

Mới cập nhật

Đơn vị liên kết
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238)3855452 - Fax: (0238)3855269 - Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.