1
Bạn cần hỗ trợ?
Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021
23:57 08/03/2016

Kế toán viên

Chương trình kế toán viên

Trang bị kiến thức, kĩ năng nghiệp vụ kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp do Nhà nước ban hành và áp dụng mới nhất hiện nay. Khi kết thúc khóa học, học viên có thể làm kế toán ở các phần hành khác nhau, kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp.

 1. Tên chương trình: Kế toán viên
 2. Đối tượng học

  - Cán bộ đang công tác tại bộ phận kế toán ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế

  - Cán bộ đang công tác tại các bộ phận quản lý doanh nghiệp hoặc bộ phận kinh doanh

  - Học sinh, sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp các nghành khác nay có nhu cầu  trang bị nghiệp vụ kế toán.

 3. Thời gian đào tạo: 3 tháng
 4. Mục tiêu

  Trang bị kiến thức, kĩ năng nghiệp vụ kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp do Nhà nước ban hành và áp dụng mới nhất hiện nay. Khi kết thúc khóa học, học viên có thể làm kế toán ở các phần hành khác nhau, kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp.

 5. Mô tả vắn tắt nội dung

  - Khái quát nội dung, bản chất, đối tượng và phương pháp nghiên cứu của hạch toán kế toán.

  - Giới thiệu các phần hành kế toán cụ thể: Kế toán vốn bằng tiên, vật tư, TSCĐ; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; báo cáo tài chính

 6. Nội dung chi tiết của học phần (bố trí theo thời gian cụ thể)


  Hình thức tổ chức dạy học

  Nội dung

  Ghi chú

  Tuần 1

  Lý thuyết, bài tập

  1.1. Bản chất của hạch toán kế toán

  Khái niệm

  Đặc điểm kế toán

  1.2. Đối tượng của hạch toán kế toán

  Tài sản

  Nguồn vốn

  Đặc trưng cơ bản của tài sản và nguồn vốn trong doanh nghiệp

  1.3. Nhiệm vụ của hạch toán kế toán

  2.1. Phương pháp chứng từ

  Tuần 2

  Lý thuyết, Bài tập

  2.1. Phương pháp chứng từ (tiếp)

  2.2. Phương pháp tính giá

  2.3. Phương pháp đối ứng tài khoản

  Tuần 3

  Lý thuyết, Bài tập, Thi

  2.3. Phương pháp đối ứng tài khoản (tiếp)

  2.4. Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

  Thi kết thức bài số 1

  Tuần 4

  Lý thuyết, Bài tập

  3.1. Khái niệm, nguyên tắc, yêu cầu và nhiệm vụ kế toán

  3.2. Đánh giá vật tư và TSCĐ

  Tuần 5

  Lý thuyết, Bài tập

  3.3. Kế toán vốn bằng tiền

  3.4. Kế toán vật tư

  Tuần 6

  Lý thuyết, Bài tập

  3.4. Kế toán vật tư (tiếp)

  3.5. Kế toán TSCĐ

  Tuần 7

  Lý thuyết, Bài tập

  4.1. Khái niệm tiền lương và các khoản trích theo lương

  4.2. Các hình thức tiền lương, quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương

  4.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  Tuần 8

  Lý thuyết, Bài tập

  5.1. Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

  5.2. Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm

  5.3. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên

  Tuần 9

  Lý thuyết, Bài tập

  5.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì

  6.1. Kế toán thành phẩm

  6.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm

  Tuần 10

  Lý thuyết, Bài tập

  6.3. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính

  6.4. Kế toán thu nhập và chi phí hoạt động khác

  6.5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

  Tuần 11

  Lý thuyết, Bài tập

  6.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

  7.1. Những vấn đề chung về báo cáo tài chính

  7.2. Hệ thống báo cáo tài chính

  Tuần 12

  Bài tập, Thi

  Bài tập, ôn tập

  Thi kết thúc bài số 2

 

Tin tức liên quan

Mới cập nhật

Đơn vị liên kết
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238)3855452 - Fax: (0238)3855269 - Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.