I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN TƯ VẤN TUYỂN SINH

(xem File đính kèm)
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Làm cho mỗi cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên của Nhà trường hiểu rõ nhiệm vụ tư vấn tuyển sinh là của mỗi người, để cùng chung tay hoàn thành công tác tuyển sinh các bậc học, các loại hình đào tạo năm 2016.

- Giúp học sinh và phụ huynh cả nước, đặc biệt là ở các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị hiểu rõ Quy chế kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, sau đại học, vừa làm vừa học, giáo dục từ xa, THPT Chuyên, Trường Thực hành sư phạm, đào tạo cấp chứng chỉ của Trường Đại học Vinh.

- Giới thiệu hình ảnh, thông tin mọi mặt về Trường Đại học Vinh.

- Hình thức tư vấn phong phú, đa dạng, có thời gian tập trung cao điểm cho công tác tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo.

(Go to top)

 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

2.1. Nội dung tư vấn tuyển sinh

1. Tư vấn tuyển sinh THPT Chuyên, Trường Thực hành sư phạm

2. Tư vấn tuyển sinh đại học chính quy

3. Tư vấn tuyển sinh sau đại học

4. Tư vấn tuyển sinh đại học vừa làm vừa học, giáo dục từ xa, du học bán phần, du học tự túc

5. Đào tạo ngắn hạn, đào tạo cấp chứng chỉ

2.2. Hình thức tư vấn tuyển sinh

1. Tư vấn tuyển sinh trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh: Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

2. Tư vấn tuyển sinh trên các Báo Điện tử: Dân trí, Vietnamnet.

3. Tham gia tư vấn tuyển sinh với Báo Tuổi trẻ tại tỉnh Nghệ An.

4. Tổ chức các cụm tư vấn tuyển sinh tất cả các bậc học, loại hình đào tạo tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

5. Tư vấn tuyển sinh trong kỳ thi THPT quốc gia tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

6. Tư vấn tuyển sinh trực tuyến trên website, đường dây nóng tuyển sinh của Nhà trường.

7. Tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại các địa phương, cơ sở đào tạo (hình thức này áp dụng cho việc tư vấn tuyển sinh các ngành, nghề khó tuyển sinh của các bậc học).

8. Tư vấn tuyển sinh thông qua các hoạt động của sinh viên thực tập, sinh viên tham gia chiến dịch Tình nguyện hè 2016.

9. Tư vấn tuyển sinh tại các tỉnh của Nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, với các trường đại học của Thái Lan.

10. Đối với các hệ đào tạo sau đại học, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, đào tạo ngắn hạn, đào tạo cấp chứng chỉ thì công tác tư vấn tuyển sinh chủ yếu bằng các hình thức: Lồng ghép với các điểm tư vấn tuyển sinh đại học hệ chính quy; giới thiệu, tư vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng, website nhà trường; gửi thông báo tới các địa bàn có thể tuyển sinh, làm việc trực tiếp với các cơ sở giáo dục có thể đặt lớp, tham dự và quảng bá tuyển sinh tại các hội nghị, kết hợp với Lễ khai giảng, Lễ bế giảng và trao bằng cho học viên, sinh viên các địa phương.

2.3. Nội dung cụ thể

- Giới thiệu khái quát về Trường Đại học Vinh (truyền thống, đội ngũ, quy mô đào tạo, cơ sở vật chất), các ngành nghề đào tạo, các nhóm ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2016, chuyên ngành đào tạo, bậc học, loại hình đào tạo (vừa làm vừa học, giáo dục từ xa, du học bán phần, du học tự túc, đào tạo ngắn hạn, đào tạo cấp chứng chỉ), thế mạnh, năng lực, khả năng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

 - Tổng quan về công tác tuyển sinh năm 2016, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh của các bậc học, các ngành học, chuyên ngành đào tạo, công tác đào tạo ngắn hạn, đào tạo cấp chứng chỉ.

- Giới thiệu Quy chế kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, kÕ ho¹ch tổ chức thi, xÐt tuyÓn theo nhóm ngành, cách thức nạp hồ sơ xét tuyển của Trường Đại học Vinh.

(Go to top)

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Trung tâm ĐTLT:

- Xây dựng nội dung cẩm nang, tờ rơi tư vấn tuyển sinh năm 2016 cho tất cả các bậc học, loại hình đào tạo.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất (maket, khẩu hiệu, phướn...) cho các cụm tư vấn tuyển sinh tại các tỉnh.

- Chủ trì và phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng HCTH tiền trạm, liên hệ với các địa phương, các trường THCS, THPT để tổ chức tư vấn tuyển sinh; tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh do Báo Tuổi trẻ tổ chức tại Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

3.2. Phòng Đào tạo:

- Hoàn thiện Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, chủ trương mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và công tác xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 để phục vụ cho công tác tư vấn tuyển sinh.

- Phối hợp thực hiện công tác tiền trạm, liên hệ với các địa phương, các trường THCS, THPT để tổ chức tư vấn tuyển sinh. Cử lãnh đạo phòng tham gia Ngày hội Tư vấn tuyển sinh do Báo Tuổi trẻ tổ chức tại Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

- Trực tiếp tư vấn tuyển sinh tại các điểm, tư vấn tuyển sinh trên website của Trường. Cùng với Bộ phận Một cửa thường trực đường dây nóng tuyển sinh, đặc biệt là trong thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016.

- Làm tốt công tác tư vấn, chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực để tiếp nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh.

- Chỉ đạo sinh viên thực tập cuối khóa làm tốt công tác giới thiệu thông tin, hình ảnh Trường Đại học Vinh tại các cơ quan, đơn vị, trường học. Giới thiệu về phương án xét tuyển đại học hệ chính quy, các bậc học, loại hình đào tạo năm 2016 của Nhà trường.

3.3. Phòng HCTH:

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2016 cho các bậc học, loại hình đào tạo.

- Chuẩn bị nội dung tư vấn tuyển sinh: Giới thiệu khái quát về Trường Đại học Vinh (truyền thống, đội ngũ, quy mô đào tạo, cơ sở vật chất), các ngành nghề đào tạo, các nhóm ngành tuyển sinh năm 2016, chuyên ngành đào tạo, bậc học, loại hình đào tạo (vừa làm vừa học, giáo dục từ xa, du học bán phần, du học tự túc, đào tạo ngắn hạn, đào tạo cấp chứng chỉ), thế mạnh, năng lực, khả năng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Xây dựng phim quảng cáo, nội dung quảng cáo truyền hình, quảng cáo trên các báo điện tử, tư vấn tuyển sinh trên website của Trường.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí Nhà trường trong các ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia, các ngày và địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh.

- Phối hợp với Phòng KH-TC chuẩn bị cơ sở vật chất (áo, mũ, sổ, bút, túi đựng...), học bổng, nước uống.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kinh phí duyệt và triển khai thực hiện.

3.4. Trường THPT Chuyên:

- Chuẩn bị các nội dung giới thiệu truyền thống, thành tựu, đội ngũ của Nhà trường tại các điểm trọng tâm tư vấn tuyển sinh THPT chuyên.

- Làm tốt công tác tuyên truyền về Nhà trường nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường (1966 - 2016).

3.5. Trường THSP:

- Làm tốt công tác giới thiệu về Nhà trường trên website.

- Làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An để thực hiện tốt công tác tuyển sinh các cấp học năm học 2016 - 2017.

3.6. Phòng Đào tạo SĐH:

- Xây dựng phương án tuyển sinh của Nhà trường tại các địa điểm đặt lớp.

- Phối hợp với các khoa đào tạo để làm tốt công tác tư vấn tuyển sinh, đảm bảo sỹ số của các lớp chuyên ngành theo quy định của Nhà trường.

- Trực tiếp thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh sau đại học tại các địa điểm đặt lớp, trong các hoạt động thi tuyển sinh, khai giảng, bế giảng, trao bằng thạc sĩ.

3.7. Trung tâm GDTX:

- Xây dựng phương án tuyển sinh của Nhà trường theo kế hoạch đào tạo đã được duyệt.

- Trực tiếp thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh đại học vừa làm vừa học tại các địa điểm đặt lớp, trong các hoạt động thi tuyển sinh, khai giảng, bế giảng và trao bằng.

3.8. Trung tâm ĐTTX:

- Xây dựng phương án tuyển sinh của Nhà trường theo kế hoạch đào tạo đã được duyệt.

- Trực tiếp thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh đại học từ xa tại các địa điểm đặt lớp, trong các hoạt động thi tuyển sinh, khai giảng, bế giảng và trao bằng.

3.9. Các khoa đào tạo:

- Hoàn thiện subweb của đơn vị, thường xuyên cập nhật thông tin, hình ảnh, nội dung hoạt động. Chủ động làm tốt công tác tư vấn tuyển sinh theo ngành, nhóm ngành, đào tạo sau đại học, đào tạo vừa làm vừa học, giáo dục từ xa năm 2016.

- Phối hợp tư vấn tuyển sinh qua số điện thoại của khoa.

- Cử cán bộ tham gia các đợt tư vấn tuyển sinh theo điều động của Nhà trường.

3.10. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên:

- Chỉ đạo sinh viên tham gia Chiến dịch tình nguyện hè làm tốt công tác giới thiệu thông tin, hình ảnh Trường Đại học Vinh tại các địa phương. Giới thiệu về phương án xét tuyển đại học hệ chính quy, các bậc học, loại hình đào tạo năm 2016 của Nhà trường.

- Chọn cử sinh viên tham gia các hoạt động tư vấn tuyển sinh tại các địa điểm theo yêu cầu của Nhà trường, đặc biệt là trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh của Báo Tuổi trẻ, các trọng tâm tư vấn tuyển sinh THPT chuyên, đại học hệ chính quy, trong kỳ thi THPT quốc gia.

3.11. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế: Chủ trì thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh tại các tỉnh của Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, du học bán phần tại Thái Lan.

3.12. Phòng KH-TC:

- Chủ trì công tác chuẩn bị cơ sở vật chất (áo, mũ, sổ, bút, túi đựng...) để phục vụ cho các hoạt động tư vấn tuyển sinh.

- Thẩm định kế hoạch kinh phí tư vấn tuyển sinh; cấp kinh phí thực hiện và hướng dẫn các thủ tục thanh toán.

(Go to top)


IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN TƯ VẤN TUYỂN SINH

4.1.Thời gian tổng thể triển khai các hình thức tư vấn tuyển sinh

1. Tư vấn tuyển sinh trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị: Tập trung vào các tháng 5, 6, 7 năm 2016.

2. Tư vấn tuyển sinh trên các Báo Điện tử Dân trí, Vietnamnet: Tập trung vào các tháng 6, 7, 8 năm 2016.

3. Tham gia tư vấn tuyển sinh với Báo Tuổi trẻ tại tỉnh Nghệ An: Tháng 2 năm 2016.

4. Tổ chức các cụm tư vấn tuyển sinh tất cả các bậc học, loại hình đào tạo tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh: Tháng 3, 4 năm 2016.

5. Tư vấn tuyển sinh trong kỳ thi THPT quốc gia tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị: Tháng 7 năm 2016.

6. Tư vấn tuyển sinh trực tuyến trên website, đường dây nóng tuyển sinh của Nhà trường: Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2016.

7. Tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại các địa phương, cơ sở đào tạo (hình thức này áp dụng cho việc tư vấn tuyển sinh các ngành, nghề khó tuyển sinh của các bậc học): Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2016.

8. Tư vấn tuyển sinh thông qua các hoạt động của sinh viên thực tập, sinh viên tham gia chiến dịch Tình nguyện hè 2016: Từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2016.

9. Tư vấn tuyển sinh tại các tỉnh của Nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, với các trường đại học của Thái Lan: Tháng 7, 8 năm 2016.

10. Đối với các hệ đào tạo sau đại học, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, đào tạo ngắn hạn, đào tạo cấp chứng chỉ thì công tác tư vấn tuyển sinh chủ yếu bằng các hình thức: Lồng ghép với các điểm tư vấn tuyển sinh đại học hệ chính quy; giới thiệu, tư vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng, website nhà trường; gửi thông báo tới các địa bàn có thể tuyển sinh, làm việc trực tiếp với các cơ sở giáo dục có thể đặt lớp, tham dự và quảng bá tuyển sinh tại các hội nghị, kết hợp với Lễ khai giảng, Lễ bế giảng và trao bằng cho học viên, sinh viên các địa phương.

4.2. Thời gian, địa điểm tổ chức các điểm tư vấn tập trung

1. Trọng tâm tư vấn tuyển sinh THPT chuyên

TT

Địa phương

Địa điểm tổ chức

Thời gian

Ghi chú

1.

Huyện Thanh Chương

Trường THCS Tôn Quang Phiệt

12/4/2016

Tổ chức cho 2 trường THCS

trên địa bàn

2.

Huyện Đô Lương

Trường THCS Lý Nhật Quang

12/4/2016

3.

Huyện Quỳnh Lưu

Trường THCS Hồ Xuân Hương

13/4/2016

4.

Huyện Diễn Châu

Trường THCS Cao Xuân Huy

13/4/2016

5.

Huyện Yên Thành

Trường THCS Phan Đăng Lưu

14/4/2016

6.

Huyện Đức Thọ

Trường THCS Đức Thọ

15/4/2016

2. Trọng tâm tư vấn tuyển sinh đại học chính quy

TT

Địa điểm

Địa điểm tổ chức

Thời gian

Ghi chú

Huyện Con Cuông

Trường THPT Con Cuông

11/3/2016

Tổ chức cho 2-3 trường THPT

trên địa bàn

Huyện Tương Dương

Trường THPT DTNT

Tương Dương

12/3/2016

Huyện Kỳ Sơn

Trường THPT DTNT Kỳ Sơn

13/3/2016

Huyện Quỳ Hợp

Trường THPT Quỳ Hợp 1

18/3/2016

Huyện Quế Phong

Trường THPT DTNT

Quế Phong

19/3/2016

Huyện Hương Khê

Trường THPT Hương Khê

25/3/2016

Huyện Vũ Quang

Trường THPT Vũ Quang

25/3/2016

Huyện Cẩm Xuyên

Trường THPT Cẩm Bình

26/3/2016

Huyện Kỳ Anh

Trường THPT Kỳ Anh

27/3/2016

Huyện Tĩnh Gia

Trường THPT Tĩnh Gia 1

1/4/2016

Huyện Nga Sơn

Trường THPT Nga Sơn

2/4/2016

Huyện Cẩm Thủy

Trường THPT Cẩm Thủy 1

3/4/2016

Huyện Ngọc Lặc

Trường THPT Ngọc Lặc

3/4/2016

Huyện Gia Viễn

Các Trường THPT Gia Viễn

A, B, C

8/4/2016

Huyện Quỳnh Phụ

Trường THPT Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Quỳnh Thọ, Quỳnh Côi, Phụ Dực

9/4/2016

3. Trọng tâm tư vấn tuyển sinh đào tạo sau đại học, vừa làm vừa học, giáo dục từ xa, đào tạo ngắn hạn, đào tạo cấp chứng chỉ

- Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thái Bình: Kết hợp, lồng ghép với kế hoạch tư vấn tuyển sinh đại học chính quy.

- Các tỉnh Phía Bắc: Kết hợp tham gia Hội nghị các Trung tâm Giáo dục thường xuyên toàn quốc tại tỉnh Lào Cai.

- Các tỉnh còn lại kết hợp tư vấn tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh, khai giảng, tổ chức đào tạo, phát bằng, bế giảng được Nhà trường duyệt.

(Go to top)